Liikkeenjohdon konsultointia palveluliiketoimintaan

Autamme liiketoimintaanne kasvamaan datan ja digitaalisten kyvykkyyksien avulla

Varaa puhelu

Ota enemmän irti nykyisestä asiakaskunnastasi

Kasvata liikevaihtoa keskittämällä resurssit, myymällä enemmän ja tukkimalla vuodot. Autamme löytämään potentiaalin, toteuttamaan nopeat voitot ja varmistamaan pitkän aikavälin parannukset päivittäiseen työhön.

Lue lisää »

Kasvata liiketoimintaa digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla

Tee järkeviä investointeja digitaalisuuteen ja lanseeraa palveluita, joilla on mitattavaa vaikutusta. Tuomme kokeneet ammattilaiset viemään tärkeimmät hankkeesi maaliin. Liiketoiminta edellä.

Lue lisää »

Kasvata nykyasiakaskantasi arvoa kustannustehokkaasti

Nykyasiakkaat ovat todennäköisesti arvokkain omaisuuseräsi. Usein käy kuitenkin niin, että uusasiakashankinta jyrää ja nykyasiakkaiden hoito jää asiakaspalvelun ja markkinoinnin varaan. Nykyasiakaskannan arvon kasvattaminen vaatii dataan perustuvaa asiakasymmärrystä, tavoitteiden asettamista lisämyynnille ja poistumalle, sekä resurssien kohdentamista niihin asiakkaisiin, joiden potentiaali on korkein.

Kasvata lisä- ja ristiinmyyntiä nykyisille asiakkaille

Nykyasiakkaille myynti on jopa 80% halvempaa kuin uusasiakashankinta. Käännä asiakkuudenhoito kuluerästä lisä- ja ristiinmyynniksi oikeilla kaupallisilla toimenpiteillä ja niiden kohdentamisella.

Vähennä poistumaa ja downgradingia

Usein nykyasiakkaiden hoito rapistuu, vaikka asiakaspoistuman pienentäminen olisi edullisemaa kuin uusasiakashankinta. Autamme tunnistamaan ne asiakkaat, joista haluat pitää kiinni ja kasvattamaan näiden asiakkaiden arvoa.

Kohdenna toimenpiteet oikeille asiakkaille

Tiedätkö, kuka asiakkaistasi todennäköisimmin ostaa lisää, tai harkitsee sopimuksen lopettamista? Asiakaskannan analysointi ja potentiaalisimpien asiakkaiden tunnistaminen auttaa lisäämään liikevaihtoa ilman lisäinvestointeja.

Olemme auttaneet sekä pk-yrityksiä että pörssiyhtiöitä kasvattamaan nykyasiakaskannan arvoa

Case-esimerkkejä
- Löysimme kuluttajapalvelusta alipalvellun asiakasryhmän elinkaariarvoltaan 54% yli keskiarvon​
- Palvelukanavia optimoimalla nostimme tiettyjen kuluttajaryhmien pitoa kaksinkertaiseksi ja palvelun käyttöä 44%
- Tunnistimme vaikuttavimmat aktivointitoimenpiteet laskien merkittävästi asiakaskohtaista palvelukustannusta (cost to serve)elu tälle asiakasryhmälle

Kasvatetaanko yhdessä asiakaskantanne arvoa?

Luo ja lanseeraa digitaalisia palveluita, jotka tuottavat tuloksia yrityksellesi

Toimintamallimme perustuu digitaalisen kehityksen parhaisiin käytäntöihin. Sen keskiössä ovat syvä asiakasymmärrys ja liiketoimintavaikutus. Tiimimme voi hoitaa kaikki keskeiset kaupalliset ja projektinjohdolliset tehtävät digitaalisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, kehityksessä, julkaisussa ja kasvussa. Luonnollisesti yhteistyössä teknisen kehityksen kanssa.

Selkiytä, mihin kannattaa investoida

Varmista, että olette huomioineet kaiken ja investoimassa oikeisiin palveluihin. Laskemme potentiaalin mitä ja kenelle kannattaa kehittää sekä miten investointi kääntyy aidosti euroiksi.

Määrittele kehityksen suunta ja prosessi

Luomme yhdessä kanssanne realistisen suunnitelman kehitykseen ja tuomme selkeän prosessin onnistuneeseen toteutukseen.

Lanseeraa uudet tuotteet menestyksellä

Kaupallinen menestys ei tapahdu itsestään. Autamme mm. seuraavissa: liiketoimintamalli, käyttäjätestaus, prosessimuutokset, projektinhallinta, myynninmalli, kumppanuudet, viestintä, koulutukset, julkaisu jne.

Olemme auttaneet sekä pk-yrityksiä että yrityksiä.

Case-esimerkkejä
- Digitaalisen tiekartan luominen globaalille teollisuusyritykselle palveluliiketoiminnan rakentamiseksi
- Uuden SaaS-tuotteen menestyksekäs kv lanseeraus ohjelmistoyritykselle
- Digitaalisen taksipalvelun kehitys, lanseeraus ja kasvun tuki maanlaajuiseksi
- Merkittävän B2B-palvelun uudistus ml. arvolupaus, hinnoittelu, tekninen pohja ja myynnin malli
- SaaS tuoteperheen potentiaalin arviointi ja kasvustrategian luominen

"Suosittelen Bell Rockia kaikille, jotka haluavat ammattimaisen ja järjestelmällisen lanseerausprosessin ohjelmistolleen tai SaaS-tuotteelleen"

Ville Kyytsönen, CEO, Solibri

Luodaanko yhdessä teille digitaalisten palveluiden kehityssuunnitelma?

Moikka! Minä olen Juuso. Laitetaan yhdessä liiketoimintanne kasvuun.

Puhelun aikana avaamme liiketoimintalähtöistä kehittämisen malliamme sekä kartoitamme tilanteesi, jotta voimme laatia teille suunnitelman eteenpäin.

Kiitos! Olemme pian yhteydessä teihin.
Hups! Jokin meni vikaan lomaketta lähetettäessä.

Osa

Makers of

Ryhmää

Kuulumme yritysryhmään, joka tuo yhteen eri alojen huippuosaajia. Tarvittaessa voimme tuoda projektiin ammattilaisia designin, teknologian sekä digitaalisen markkinoinnin parista. Työskentelemme moniosaajatiimeissä virtuaalisessa ympäristössä.

makersof.group